Sağlık Bakanlığı Onay Yazımız

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  ANKARA

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

İLGİ:02.03.2006 tarih ve 182 yazınız

İlimiz;İhsaniye ilçesi sınırları içinde bulunan Mehmet SUSUZ ’a ait Başak Termal tesisinin termal suyundan Kaplıcalar Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre alınan numune sonuçları 28.08.2006 tarihinde yapılan tıbbi balneolojik değerlendirmesi aşağıdadır.

“Alınan kaynak 2756,868 mg/lt toplam mineralizasyona sahip karbonatlı, flörürlü(2,14 mg/lt)karışık tipte termomineralli su niteliğindedir.Hekim kontrolünde banyo uygulamalarıinflamatuvarromatizmal hastalıkların (romatiodartrit,ankilozanspondilit başta olmak üzere)kronik dönemlerinde;kronik bel ağrısı osteoartrit gibi ninflamatuvar eklem hastalıklarının;tedavisinde tamalayıcı tedavi unsuru olarak,Ortopedik operasyonlar ,beyin sinir ve cerrahi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında , kronik dönemdeki

seçilmiş nörolojik rahatsızlıklarda cerebralpalsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, nörovejatatifdistoniler örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak,bikarbonat içeriğinden ötürü üst mide-barsak sisteminin fonksiyonel rahatsızlıklarında yardımcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.

Yukarıda nitelikleri belirtilen su ile;

  • Banyo uygulama birimlerinde (Kaplıcalar Yönetmeliği Madde 11 a,b deki esaslara uyulması gerekmektedir.       -Termal tedavi havuz/havuzları

-Sıra banyoları(küvetler

-Lokal banyo aygıtlarının(eksremiteoturma banyoları)

2- İçme uygulamaları için uygun mekanların

kurulması.

3-Planlanıyor ise fizik tedavi uygulamasında kaplıcalar Yönetmeliği Madde 8 ve 12 belirtilen hususların dikkate alınması,

4-Tesiste kaplıca yönetmeliği Madde 14 a ve b bendlerinde belirtilen askeri personalin,laboratuvar kurulması düşünülüyorsa laboratuvar teknisyeninin bulundurulması,

5-Suyun yüksek miktarda flor içermesi nedeniyle, kullanıcı tarafından rahatlıkla görülüp okunabilecek şekilde, suyun yüksek miktarda flor içerdiği ve 0-7 YAŞ GRUBUÇOCUKLAR TARAFINDAN İÇİLEREK KULLANILMAMASI gerektiğini ifade eden levhalar asılması önerilmedir.’’Ayrıca söz konusu tesise tesis ve işletme izni için Kaplıcalar yönetmeliğinin 21 ve 22.maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin Kaplıcalar Yönetmeliğinin geçici bir Maddesinde belirtilen süre içinde Bakanlığımızagönderilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

   İsmail ÇELEN                                      Bakan a.

                                                   Genel Müdür Yardımcısı

 

Çevre sağlığı Daire Başkanlığı

Turizm ve Ticari Kuruluşlar Şube Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi No13 Sıhhıye 06434 ANKARA